Easy Fishing

Mistrzostwa Polski Juniorów 2021

Informacje ogólne

Mapa Stanowisk z podziałem na sektory:

pojawi się wkrótce

Tabela zawodów:

pojawi się wkrótce

Trzecia edycja Mistrzostw Polski Juniorów odbędzie się ponownie na Wygoninie. Wodzie doskonale znanej każdemu karpiarzowi w Polsce, dającej niesamowite możliwości do organizacji zawodów rzutowych. Impreza po raz kolejnych będzie eliminacjami do jednych z najbardziej prestiżowych zawodów wędkarskich dla juniorów – European Carp Championship for Juniors rozgrywanych na czeskim Katlov. Pierwsza edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno zawodników jak i sponsorów, a atmosfera i walka fair play uczyniły z niej niezapomnianą dla wszystkich imprezę. W tym roku jednak przedział wiekowy zawodników na Mistrzostwach Polski Juniorów to 11-21  lat – liczone do końca roku kalendarzowego.

Organizatorem zawodów jest Łowisko Wygonin oraz bookingfish.eu. Mają oni prawo do zmiany regulaminu oraz zasad rozgrywanych zawodów. Biorący udział w zawodach są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, pod rygorem usunięcia z zawodów bez zwrotu opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator nie zwraca opłaty wpisowej. Teamy startujące w zawodach wyrażają dobrowolną zgodę na ich filmowanie oraz fotografowanie jak i publikację wizerunków do publicznej wiadomości, również ze złowionymi rybami.

Mistrzostwa Polski Juniorów – to zawody rzutowe i korzystanie z środków pływających oraz łódek zdalnie sterowanych jest zabronione. Dopuszczalne jest sondowanie Deeperem metodą rzutową.

 

Rejestracja:

Rejestracja zawodników, odbywa się w środę, 26.08.2020r. od godziny 9:00 i trwa do godziny 10:00 tego samego dnia. Rejestracja jest obowiązkowa. Rejestracja będzie przeprowadzana na podstawie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia (legitymacja szkolna lub paszport). Miejsce rejestracji zostanie podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem zawodów.

 

Losowanie: 

Losowanie stanowisk odbędzie się w środę, 26.08.2020r. około godziny 10:30

Środa – 25.08.2021r. 

godz. 9:00-10:00 Rejestracja uczestników

godz.10:30 Rozpoczęcie losowania

godz 11;00 Zdjęcie pamiątkowe – rozjazd na stanowiska.

godz.14:00 – Rozpoczęcie sondowania

godz.16:00 – Rozpoczęcie łowienia

 

Czwartek-Sobota – 26-28.08.2021r.

godz: 10:00-18;00 –  Obchód sędziowski (do zgłoszonych SMSem ryb)

 

Niedziela – 29.08.2020r.

godz. 8:30 – Zakończenie łowienia

godz. 12.00 / 13.00 – Rozdanie nagród – Zakończenie zawodów.

Nagrody przyznawane będą za I,II,III miejsce oraz  największą rybę. 

I miejsce  – drużyna z sumaryczną wagą trzech największych ryb otrzyma nagrody rzeczowe od sponsorów, oraz tytuł Mistrza Polski Juniorów w wędkarstwie karpiowym +…. 🙂
II miejsce –  drużyna z sumaryczną wagą trzech największych ryb otrzyma nagrody rzeczowe od sponsorów + … 🙂
III miejsce–  drużyna z sumaryczną wagą trzech największych ryb otrzyma nagrody rzeczowe od sponsorów + …. 🙂

Uwaga!
Nagrodę główną, czyli start w międzynarodowych zawodach karpiowych dla juniorów- European Carp Championship for Juniors 2021 zdobędzie drużyna z sumaryczną wagą trzech największych ryb i spełniająca warunki uczestnictwa w  ECCH for Juniors 2021. Są to osoby urodzone w przedziale: 31.05.2001r. –  30.05.2006r.

Sponsorzy sektorowi:

Stalomax, Genlog, Profess

Pozostali sponsorzy:

Carponline, Ultimate products, Korda, Professional Baits,  Baitzone, Bandit Carp, Carp Old School, Wychwood, Munch Baits,  Śrubas Baits, Sticky Baits, Thinking Taclke, Misiek Ciężarki, The Great, Parker, AKBaits, Parker, Marek Kowalczyk, Aller Aqua, Meus,  MaxCarp, Bookingfish,TT Carp, Deeper, 

Łowiska

Łowisko Wygonin,  Łowisko Kwiecewo, Przystanek Kiełpin, Eko Farma Żelechów, U Schabińskiej nad Sanem, Jezioro Lipowe, Łowisko Chojnica, Edwards Lake, Łowisko Niwieścin

400zł / drużyna

Team Runner – 100zł

Po zapisaniu drużyny zostanie wysłany e-mail zwrotny potwierdzający uczestnictwo w zawodach. Zaliczka jest bezzwrotna, ale zbywalna, więc prosimy o przemyślane zapisy. W wiadomości będą zawarte wytyczne potrzebne do dokonania przelewu.

Regulamin- Mistrzostwa Polski Juniorów 2020

REGULAMIN ZAWODÓW – MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 2020
1. Organizatorem imprezy jest portal bookingfish.eu, oraz Łowisko Wygonin, którzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.
2. Zawody odbywają się na żywej rybie zgodnie z zasadą „Catch and Relase”, czyli „Złów i Wypuść”. O wygranej decyduje suma wagi trzech złowionych ryb.
3. Każda drużyna, która bierze udział w zawodach powinna składać się z co najmniej dwóch osób. Za zgodą organizatora przyjmowane przyjmowane są zgłoszenia drużyn jednoosobowych i mogą one łowić na 4 wędki.
4. W ZAWODACH MOGĄ BRAĆ ZAWODNICY W WIEKU 11-21 LAT. Czyli urodzeni w przedziale 26.08.2009r – 31.12.1999
5. ZAWODNICY URODZENI OD 30.05.2001r. DO 30.05.2006r MOGĄ WYGRAĆ WYJAZD NA
EUROPEAN CARP CHEMPIONSHIP FOR JUNIORS 2021 ( taki przedział, ze względu na główną
wygraną ZAWODY KATLOV JUNIOR CUP 2021). NAGRODA TA PRZYPADNIE DRUŻYNIE, KTÓRA ZŁOWI 3 NAJWIĘKSZE RYBY I PRZYNAJMNIEJ DWIE OSOBY Z DRUŻYNY URODZIŁY SIĘ W WYMIENIONYM TERMINIE.
6. Drużyna, która posiada niepełnoletniego zawodnika w swoich szeregach musi korzystać z pomocy Opiekuna – pełnoletniego, którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów, – opiekun może uczestniczyć w takich czynnościach jak: rozbijaniu obozowiska- namiotów oraz przygotowaniu ryb do ważenia, sesji fotograficznych i filmowania – co oznacza, iż opiekun nie może dotykać zanęt, przynęt, wędek itp. Jeśli w dniu rozpoczęcia zawodów jeden z zawodników ma skończone 18 lat, może wziąć za drugiego zawodnika (niepełnoletniego) odpowiedzialność. Każdy z opiekunów będzie musiał w dniu rejestracji zawodników podpisać oświadczenie przejęcia opieki nad daną osobą/osobami. Dopuszcza się pomoc jednego opiekuna na jednego niepełnoletniego zawodnika. Tj. w drużynie może być  2 opiekunów i 2 niepełnoletnich zawodników + Team Runner 7. Każda drużyna łowi na cztery wędki.
8. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden z zawodników. Jeżeli
zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. Umieszczanie zestawów w
wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
9. Holowanie ryb może odbywać się jedynie przez zawodników biorących udział w zawodach i może odbywać się tylko z brzegu. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest (ale nie muszą). W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie uznana.
10. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest tylko z brzegu.
11. Zawodnicy nie są zobowiązani do posiadania kamizelek ratunkowych do przeprawy na stanowiska– kamizelki warto mieć ze sobą – część zapewnia organizator
12. Organizator zawodów zapewnia łodzie do przeprawy na stanowiska wyposażone w silniki
spalinowe i elektryczne.
13. Zabrania się używania żywych przynęt w jakiejkolwiek postaci.
14. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki jako linki głównej.
15. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu.
16. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem – może tego dokonać tylko członek ekipy łowiącej na danym stanowisku.
17. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba. Każdy karp oraz amur musi zostać zgłoszony do sędziego poprzez wiadomość SMS. Numer do sędziego zostanie podany podczas losowania stanowisk.
18. Klasyfikowane są ryby: karp i amur o wadzę minimum 3kg.
19. Drużyna zobowiązana jest do posiadania obowiązkowo 4 worków karpiowych i maty karpiowej
lub kołyski.
20. Złowioną rybę należy zgłosić sędziom, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie
startowej. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody.
21. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów, muszą być wyholowane w trakcie 15min po
sygnale, aby zostały uznane i zaliczone do klasyfikacji.
22. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany.
23. Zabrania się podczas trwania zawodów poruszania samochodem. Opuszczanie terenu zawodów
może odbywać się jedynie za zgodą sędziów.
24. Na łowisku jest całkowity zakaz rozpalania ognisk oraz obowiązuje strefa ciszy. Głośne
zachowanie i przeszkadzanie innym zawodnikom oraz przywłaszczanie jakichkolwiek rzeczy będzie
skutkowała wykluczeniem z zawodów i dożywotnim zakazem wstępu na łowisko.
25. Organizatorzy proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach.
Pozostawienie śmieci na stanowisku będzie skutkować zakazem wstępu na wszystkie zawody
odbywające się na Łowisku Karpiowym Wygonin.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty
materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.
27. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu
przez Organizatora.
28. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów na
odprawie startowej.
29. Zasady klasyfikacji związanej z ustaleniem punktowanych miejsc w zawodach zostaną
przedstawione w dniu rozpoczęcia zawodów na odprawie startowej.
30. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.
31. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych i Sponsorów.
32. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania kontroli bagażu i samochodów zawodników w stosunku co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu zawodów. Zawodnicy ci muszą umożliwić wykonanie tej czynności. W razie potwierdzenia tych przypuszczeń dana ekipa zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowana i wydalona z zawodów bez zwrotu poniesionych kosztów.
33. Podczas zawodów przepisy Łowiska Wygonin są w pełni obowiązujące, z wyjątkiem zmian
wynikających z powyższego regulaminu

Mistrzostwa Polski Juniorów 2021

Data rozpoczęcia: 25.08.2021

Data zakończenia: 29.08.2021

Formularz zgoszeniowy
Kontakt
EasyFishing Sp. z o.o.
zawody@bookingfish.eu
+48 511 050 115
Masz pytania ?